Parafia rzymsko-katolicka pw. Trójcy Świętej

Historia parafii

Początki parafii sięgają XIV w. W dokumencie z 1393 r. po raz pierwszy wskazuje się na istnienie kościoła na Wieprzycach. Wojna trzydziestoletnia nie oszczędziła także Wieprzyc – doszczętnie ograbiono kościół. Podczas tej wojny rozpoczęto budowę nowego kościoła, który ukończono w 1748 r. Spłonął on jednak 19.03.1825 r. Do ukończenia budowy nowej świątyni w 1833 r. wszelkie nabożeństwa odbywały się w budynku szkolnym.

(więcej…)

Z życia parafii

Skrót wiadomości z życia parafii

Pomyśl!

POMYŚL    

28.II.- „Łzy pokuty są przedłużeniem oczyszczającej wody chrztu .” św. Jan Klimak

1.III. –„ Żyć to znaczy przetrwać wszystkie burze i dążyć tam, gszie świecą ideałów blaski.” –   Adam Asnyk

2.III. -„Jedno słowo, jeden miły uśmiech często wystarczą, aby rozweselić jakąś smutną duszę.”– św. Teresa od Dzieciątka Jezus

3.III. -„Dzieci należy strzec jak kwiaty, które póki młode i delikatne potrzebują wiele opieki. ”– św. Jan Chryzostom

4.III. -„Cisza jest tym dla duszy, czym sen dla ciała.”. – William Penn

5.III. -„Wyciągnij swą rękę do biednego, aby dosięgło cię błogosławieństwo.”–   Księga Syracydesa

6.III. -„Mowa jest skuteczna wtedy, gdy przemawiają czyny.” – św. Antoni z Padwy

7.III. –„Twe usta Pan napełni śmiechem, a twoim wargom każe wołać radośnie.”– Księga Hioba

 

Pomyśl!

POMYŚL     

21.II.- „Nie wystarczy dawać temu, kto prosi, trzeba dawać temu, kto potrzebuje.” –  bł. Karol de Foucauld

22.II. –„Czyń zawsze więcej, idź zawsze naprzód, bądź zawsze w drodze, nigdy nie zawracaj i nie zbaczaj z drogi.” –   św. Augustyn

23.II. -„Do prawdziwej mądrości należy także czekanie na właściwą porę.”– św. Arnold Janssen

24.II. -„Cóż za radość wierzyć, że Bóg kocha nas do tego stopnia, że w nas   mieszka. ”– św. Elżbieta z Dijon

25.II. -„Czas to najlepszy nauczyciel życia”. – przysłowie łacińskie

26.II. -„Wyrzuć, czego za dużo, i nieś tylko tyle, ile możesz udźwignąć.”–   Arystyp  z Cyreny             27.II. -„Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, ale i tych, których pozyskałeś, lekkomyślnie nie porzucaj.” – Solon

28.II. –„Łzy pokuty są przedłużeniem oczyszczającej wody chrztu .”–św. Jan Klimak