Plecy

Historia parafii

Pierwsza urzędowa wzmianka o Wieprzycach, przechowywana w Archiwum Miejskim w Gorzowie Wlkp. pochodzi z 6 maja 1325 r. Początki samej zaś parafii sięgają również XIV w. Z dokumentu z 1393 r. po raz pierwszy dowiadujemy się o istniejącym już kościołe na Wieprzycach. Pierwsza wieprzycka świątynia za patrona posiadała św. Mikołaja. Jednak wojna trzydziestoletnia nie oszczędziła także Wieprzyc, gdzie doszczętnie ograbiono kościół. Podczas tej wojny rozpoczęto budowę nowego kościoła, który ukończono w 1748 r. Spłonął on jednak 19.03.1825 r. Do ukończenia budowy nowej świątyni w 1833 r. wszelkie nabożeństwa odbywały się w budynku szkolnym. Aktualny Kościół Trójcy Świętej został wybudowany przez wspólnotę protestancką i został poświęcony 8 kwietnia 1833 r. Po zakończeniu II wojny i napływie polskich mieszkańców, 4 kwietnia 1946 r. świątynia została poświęcona i przestał być zborem protestanckim. Pierwszymi duszpasterzami byli Ojcowie Kapucyni a od 8 listopada 1948r opiekę duszpasterską objęli księża diecezjalni z pierwszym proboszczem ks. Antonim Kąskiem. Początkowo do parafii należały również kościoły: Baczynie, Racławiu, Łupowie, Chrósciku i Jasińcu. W 1975r. bp Wilhelm Pluta dokonał podziału Parafii Trójcy Świętej erygując z niej nową parafię w Baczynie. 

Kościół parafialny:

P.w. Trójcy Świętej, fundamenty z XVI w., bud. 1833 r., jednonawowy o cechach klasycystycznych, z wieżą z 1880 r., poświęcony 14.04.1946 r. Na wieży umieszczone są dwa dzwony a na najwyższej kondygnacji zainstalowany jest zegar. We wnętrzu wieży na północnej ścianie umieszczona jest pamiątkowa tablica poświęcona pierwszemu duszpasterzowi który zmarł w wieku 49 lat w 1667r. W prezbiterium znajduje się krzyż wraz z figurami Matki Bożej i św. Jana Apostoła oraz witraż z roku 1974 r. przedstawiający symbol Ducha Świętego.

Odpust:
Niedziela Trójcy Świętej.

,,Kościół Trójcy Świętej - Wieprzyce". Tajemnice Gorzowa.

Tym razem prezentujemy pierwszą część opowieści o kościele na Wieprzycach. Z Materiału jaki zebraliśmy musieliśmy rozbić na dwa fascynujące odcinki. Oparte na materiale parafii z okazji 100 lecia oraz notatkach pierwszego proboszcza.

Prowadzenie: Grzegorz Kwieciński.
Montaż i operator kamery oraz drona: Jacek Kowalonek.

Kanał na YouTube

Zapraszam na drugą część opowieści o kościele Trójcy Świętej na Wieprzycach. Tym razem wejdziemy na wieżę kościoła. Pokażemy Dzwony ,mechanizm zegara oraz wiele innych ciekawych rzeczy. Materiał oparty głównie na materiałach otrzymanych z parafii. Szczególne podziękowania dla Pana M. Tureczek za informację dotyczące dzwonów i mechanizmu zegarowego.

Prowadzenie: Grzegorz Kwieciński.
Montaż i operator kamery oraz drona: Jacek Kowalonek.

Serdeczne podziękowania dla Pana Grzegorza Kwiecińskiego za piękne filmy przedstawiające historię naszego kościoła.

Facebook