Początki parafii sięgają XIV w. W dokumencie z 1393 r. po raz pierwszy wskazuje się na istnienie kościoła na Wieprzycach. Wojna trzydziestoletnia nie oszczędziła także Wieprzyc – doszczętnie ograbiono kościół. Podczas tej wojny rozpoczęto budowę nowego kościoła, który ukończono w 1748 r. Spłonął on jednak 19.03.1825 r. Do ukończenia budowy nowej świątyni w 1833 r. wszelkie nabożeństwa odbywały się w budynku szkolnym.

Kościół parafialny:
P.w. Trójcy Świętej, fundamenty z XVI w., bud. 1833 r., jednonawowy o cechach klasycystycznych, z wieżą z 1880 r., poświęcony 14.04.1946 r. Prezbiterium: krzyż oraz witraż z roku 1974 r., przedstawiający symbol Ducha Świętego.

Odpust:
Niedziela Trójcy Świętej, 40 godzinne nabożeństwo przed odpustem.

Terytorium parafii:
Gorzów Wlkp. – 1800, Chrócik – 86 (6 km), Jasiniec – 87 (7 km), Jeże – 72 (2 km), Jeżyki – 172 (3 km), Łupowo – 840 (3 km), Małyszyn – 300 (3 km), Wieprzyce – 190 (2 km).

Ulice:
Artylerzystów, Czołgistów, Dąbroszyńska, Dobra, Dolna, Drzewica, Górna, Hetmańska, Husarska, Kasztelańska, Komandosów, Kostrzyńska, Krzyżowa, Małyszyńska, Marynarki Wojennej, Minerów, Nad WArtą, Nasienna, Okopowa, Piechoty, Pontonierów, Promienna, Rolna, Rycerska, Rzeczna, Saperów, Tartaczna, Ułanów, Ustronie, Warzywna, Wiśniowa, Witnicka, Wopistów, Zbożowa, Zawiadowców, Żródłowa.