Plecy

Wspólna modlitwa i Eucharystia w intencji powołań kapłańskich w każdy I czwartek miesiąca o godz. 18:00.

Spotkania w każdy I środę miesiąca po wieczornej Mszy Świętej.

Serdecznie zapraszamy.

MODLITWA PRZYJACIÓŁ PARADYŻA

Niepokalana Dziewico, Maryjo, której Bóg powierzył wychowanie Jezusa, Zbawiciela świata, bądź wychowawczynią licznych młodych ludzi, których Duch Święty rozpali pragnienia pójścia na służbę Odwiecznej miłości. Upraszaj im łaskę rozeznania i odczytania daru powołania i gotowości pokornego pełnienia woli Bożej aż do całkowitego zapomnienia o sobie i zjednoczenia z Jezusem. Wszystkim powołanym bądź pomocą i ostoją w czas próby i zwątpienia.
Twojej opiece i obronie polecamy szczególnie nasz Seminarium Duchowne, aby nieustannie wzrastała tam pokora i cierpliwość, pracowitość i uczciwość, wiara żywa, a nade wszystko miłość do Ciebie i Twojego Syna, ranionego grzechami w sercach ludzi.Matko Cierpliwie Słuchająca, miej w szczególnej opiece tych kapłanów i kleryków, którzy dzisiaj najbardziej potrzebują Twej pomocy. Ozdobo Paradyża, Matko Słowa Przedwiecznego, nie gardź słowami moimi, ale je łaskawie wysłuchaj.

Amen.

  

Facebook