Nowi ministranci

Od 8. grudnia w naszej parafii grono ministrantów powiększyło się o czterech chłopców. Zostali oni uroczyście przyjęci do służby liturgicznej ołtarza. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach.