Pomyśl!

POMYŚL       1.VIII .- „ Jedna radość przepędza wiele trosk.”– przysłowie japońskie 2.VIII. –„Im kto ma większe poczucie humoru, tym większe musi mieć poczucie taktu.”-    Stefan Garczyński 3.VIII – „Ten, kto ma przyjaciół, jest jak step rozległy, kto ich nie ma, jest jak dłoń mały.  ”– przysłowie mongolskie 4.VIII.…

Continue Reading

Nota Kongregacji Nauki Wiary na temat moralnej oceny stosowania niektórych szczepionek przeciw Covid-19

Poniższy tekst pochodzi ze strony: //episkopat.pl/kongregacja-nauki-wiary Kwestia stosowania szczepień jako taka pojawia się często w centrum nieustających debat w opinii publicznej. W ostatnich miesiącach do naszej Kongregacji dotarły różne prośby o wydanie opinii na temat stosowania niektórych szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 powodującemu Covid-19, które zostały otrzymane z wykorzystaniem, podczas procesu…

Continue Reading

Pomyśl!

POMYŚL !  25.VII .- „Człowiek, który odmawia wieczorną modlitwę, jest kapitanem, który ustawia straże – może spać spokojnie!”- Charles Baudelaire 26.VII. –„Właśnie wolna wola  mówi nam, że pewnych rzeczy nie wolno.”-  św. Augustyn 27.VII – „Dla chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest beznadziejna. Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei. To nas wyróżnia ”–…

Continue Reading

XVII Niedziela Zwykła – 25.VII.2021 r.

Gorzów Wlkp., dn. 25.07.2021 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE    NA XVII  NIEDZIELĘ  ZWYKŁĄ                  Dzisiejsza liturgia słowa ukazuje nam Chrystusa jako tego, który karmi naszą duszę słowem Bożym i ciało Chlebem Pańskim. Ukazuje jednak, że nie przyszedł, aby zapewnić chleb doczesny, tylko ten który daje życie wieczne. Czy jesteśmy tego świadomi.? W…

Continue Reading