XXIX Niedziela Zwykła – 18.X.2020 r.

Gorzów Wlkp.,  18.10.2020 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE   NA  XXIX NIEDZIELĘ  ZWYKŁĄ

 

  1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy w Kościele powszechnym Tydzień intensywnej modlitwy w intencji Misji. ”Oto ja, poślij mnie”  Prosimy Najwyższego, aby wspierał trud i poświęcenie pracy tylu misjonarzy i misjonarek, którzy głoszą Miłość Zbawienia współczesnemu światu na wszystkich kontynentach ziemi. Módlmy się również o nowe i święte powołania misyjne, aby nie  zabrakło ludzi, którzy będą całym swoim życiem, energią i zapałem wsiewać ziarno ewangelicznej prawdy w ludzkie serca, które jeszcze Chrystusa nie znają.   Serdecznie zapraszamy na nabożeństwo różańcowe w int. Misji, dziś i w tygodniu o godz. 17.30    Dzieci w środę i piątek o godz. 16.30.    

Dzisiejszymi ofiarami  złożonymi na tacę wspieramy misje. Wspomagamy wszystkich, którzy ewangelizują, jak również tych, którzy są ewangelizowani, nie tylko modlitwami, ale również naszymi ofiarami pieniężnymi, aby dzięki temu było możliwe prowadzenie dzieła ewangelizacji.

  1. W poniedziałek 19 października rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Dziękujemy Panu Bogu za kapłana, który przypomniał nam, że wolność jest w nas.                 W tym tygodniu w liturgii wspominamy: we wtorek – św. Jana Kantego; w czwartek – św. Jana Pawła II.
  2. Serdecznie zapraszamy na codzienną modlitwę różańcową o 17.30 i Eucharystię o godz. 18.00.          Od 17.00 okazja do spowiedzi świętej.
  3. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzili wspomnienie poświęcenia naszego kościoła parafialnego, i świątyń poświęconych w których dotykamy obecności Pana Boga
  4. Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych. Wypominki  –  wspominając naszych bliskich zmarłych, dobroczyńców, nauczycieli, duszpasterzy, obrońców Ojczyzny, wypisujemy na wyłożonych kartkach, wyraźnie ich imiona, składamy ofiarę jako wyraz naszego poświęcenia i troski, by modlitwa była zanoszona w Kościele „za dusze, które są w ręku Boga.”
  1. Życzymy Bożego błogosławieństwa w nadchodzącym tygodniu.
  2. Serdeczne podziękowanie za troskę o kościół i składane ofiary. Na stypendia w ubiegłą niedzielę parafianie złożyli 1350 zł