Wspomnienie o pierwszym Proboszczu naszej parafii

Ks. kanonik Feliks Antoni Kąsek

48 rocznica śmierci pierwszego Proboszcza

Ks. Kąsek urodził się 13 czerwca 1895 w Łubanicach na Ziemi kieleckiej

Mając 14 lat skończył Szkołę Podstawową i wyjechał do swoich braci do USA. W 1922 wstąpił do Franciszkanów i 2 sierpnia 1928 r otrzymał święcenia kapłańskie. Pracował jako wikariusz w Buffalo i Alabamie.

W wieku 37 lat ks. Antonii zachorował na sienną gorączkę i za poradą lekarzy, którzy zalecali mu wyjazd do Europy, gdzie tą chorobę łatwiej będzie można pokonać, wraca po 42 latach do Polski. Jednym też z powodów powrotu do Polski, była choroba jego ojca który potrzebował wsparcia.

W 1932 r za zgodą Kurii Generalnej w Rzymie wraca do Polski. Rozpoczyna prace

w Diecezji Włocławskiej. W 1940r jako proboszcz w Kokaninie, otrzymuje informacje

o zamiarze aresztowania go przez Gestapo. Opuszcza parafię i zatrzymuje się w rodzinnej parafii w Beszowej.

Po zakończeniu wojny wraca do Diecezji Włocławskiej i zostaje proboszczem

w Rychnowie koło Kalisza.

10 października 1945 uzyskał zezwolenie na pracę na Ziemiach Zachodnich a od 12 października 1945 został administratorem parafii w Cybince.

8 listopada 1948r ks. Kąsek zostaje proboszczem w Gorzowie – ma 53 lata i pracuje

w Parafii 17 lat, otrzymując tytuł kanonika.

24 czerwca 1965 r. 70 letni ks. Antonii, zostaje zwolniony z pracy w Gorzowie, ale nadal pomaga w duszpasterstwie zastępując chorych księży w Nowym Kramsku, Trzemesznie Lubuskim i Ściechowie.

19 listopada 1971 r mając 76 lat opuszcza naszą Diecezję i wyjeżdża do Częstochowy zamieszkując jako zakonnik na Jasnej Górze w klasztorze Paulinów.

Umiera nagle 9 lutego 1974 r. mając 79 lat życia i 46 lat kapłaństwa.

Podczas pogrzebu Generał oo. Paulinów powiedział – „ks. Kanonik Antonii Kąsek lubił spowiadać i na tym posterunku był niezmordowany”.

Warto pamiętać i wiedzieć kim był pierwszy

Proboszcz Parafii Trójcy Świętej w Gorzowie Wlkp.

                                                                                              Ks. Ireneusz Mastej – Proboszcz

                                                                                               Gorzów Wlkp. 9 luty 2022