Pomyśl!

POMYŚL     

21.II.- „Nie wystarczy dawać temu, kto prosi, trzeba dawać temu, kto potrzebuje.” –  bł. Karol de Foucauld

22.II. –„Czyń zawsze więcej, idź zawsze naprzód, bądź zawsze w drodze, nigdy nie zawracaj i nie zbaczaj z drogi.” –   św. Augustyn

23.II. -„Do prawdziwej mądrości należy także czekanie na właściwą porę.”– św. Arnold Janssen

24.II. -„Cóż za radość wierzyć, że Bóg kocha nas do tego stopnia, że w nas   mieszka. ”– św. Elżbieta z Dijon

25.II. -„Czas to najlepszy nauczyciel życia”. – przysłowie łacińskie

26.II. -„Wyrzuć, czego za dużo, i nieś tylko tyle, ile możesz udźwignąć.”–   Arystyp  z Cyreny             27.II. -„Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, ale i tych, których pozyskałeś, lekkomyślnie nie porzucaj.” – Solon

28.II. –„Łzy pokuty są przedłużeniem oczyszczającej wody chrztu .”–św. Jan Klimak