Pomyśl!

POMYŚL    

 2.V.-„To jest prawdziwa przyjaźń – osłaniać innych nawet kosztem siebie” –  sł .boży. Stefan Wyszyński

3.V. –„Maryja jest najdelikatniejszą matką rodzaju ludzkiego, jest ucieczką grzeszników.” –   św. Alfons Maria Liguori

4.V. -„Możesz nie posiadać nawet wielkiego domu, tylko skromny dach nad głową , jeśli masz miłość – wszędzie jesteś u siebie . ”– Phil Basmans

5.V. -„Zwróć swą twarz ku słońcu, a cień zostanie w tyle.”– przysłowie afrykańskie

6.V. -„Nie trzeba się zrażać tym, że modlitwa wymaga wysiłku, że podczas niej zdaje się, że Jezus milczy. On  milczy, ale działa.” –  Benedykt XVI

7.V. -„Spróbuj zapalić maleńką świeczkę, zamiast narzekać na ciemności  .”– Konfucjusz

8.V. -„Bóg każdemu dal wolną wolę i nikogo nie przymusza, ale wskazuje, wzywa, przekonuje.”–  św. Aniela Merici

9.V.–„Niełatwo jest udzielać mądrych rad, lecz trudniej umieć ich słuchać i do nich się zastosować.”–   Mikołaj Gogol