Pomyśl!

POMYŚL    

 

18.X.- „Statek w porcie jest bezpieczny, ale nie po to buduje się statki.”- Grace Murray

19.X. –„W szczęściu i radości do Boga z bojaźnią i szczerością, a nie zostaniesz oszukany.” –  św. Jan od Krzyża

20.X. -„Delikatność słowa tworzy zaufanie, delikatność myśli tworzy głębię, delikatność dawania tworzy miłość. ”– Lao Tzu

21.X. -„Aby różnica poglądów, ani różnica wieku, nic w ogóle nie może być powodem zerwania wielkiej miłości.”–  Maria Dąbrowska

22.X. -„Odnosimy wielkie zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował.”– List św. Pawła do Rzymian 8,37

23.X. -„Kto żyje bez Chrystusa, stoi na zewnątrz przed drzwiami ojcowskiego domu, na ulicy bez dachu nad głową.” –  św. Ambroży

24.X. -„Dobroć musi być niczym krosno, na którym przeplatają się wątki życia.” –   bł. Jakub Alberione

25.X.–„Lepiej chyba pójść choćby kawałek dobrą drogą, niż zajść daleko, lecz źle”–  Platon