Pomyśl!

POMYŚL !

 25.VII .- „Człowiek, który odmawia wieczorną modlitwę, jest kapitanem, który ustawia straże – może spać spokojnie!”- Charles Baudelaire

26.VII. –„Właśnie wolna wola  mówi nam, że pewnych rzeczy nie wolno.”-  św. Augustyn

27.VII – „Dla chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest beznadziejna. Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei. To nas wyróżnia ”– św. Jan Paweł II

28.VII. -„W twoim wnętrzu jest źródło, które nigdy nie wyschnie, jeśli potrafisz je odszukać.”– Marek Aureluusz

29.VII. -„Dobro drugiego polega też na umiejętności mówienia „nie” , a nie na przyznawaniu mu zawsze racji.”– Benedykt XVI

30.VII. – „Małe szanse są często początkiem wielkich przedsięwzięć.”-Demostenes

31.VII. -„Świat jest dziełem zaplanowanym w mądrości, pomyślanym w dobroci, zrealizowanym w wolności.” – Romano Guardini

1.VIII.–„Jedna radość przepędza wiele trosk.”– przysłowie japońskie