Plecy

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Już w czwartek jest szansa na słuchanie Pana w czasie świętej ciszy i możliwość spokojnego spoglądania w Jego oblicze. Tym razem adorację Najświętszego Sakramentu zakończy się wspólnym uwielbieniem Boga obecnego wśród nas.

Facebook