Plecy

Jeśli chcesz zawsze możesz wybrać czytania, jakie będą przeczytane w trakcie Waszego ślubu. Jak je wybrać? Na każdej Mszy czyta się przynajmniej jedno czytanie z Starego lub Nowego Testamentu oraz czyta się też jeden z fragmentów Ewangelię. Zawsze też możemy wybrać dwa czytania i Ewangelię. Pomyślcie wspólnie; który z zaproponowanych fragmentów biblijnych najbardziej do Was przemawia, lub który porusza Wasze dusze, a może opisuje Waszą miłość. Gdy już wybierzecie powiedzcie o tym na spotkaniu z księdzem, który będzie błogosławił Wasz związek małżeński.

Zastanówcie się, czy nie zaproponujecie przeczytania na waszym ślubie wybranych przez Was fragmentów biblijnych może któremuś ze świadków, rodzeństwu lub gości. Takie propozycja, sprawia że liturgia podczas Waszego ślubu jest jeszcze bardziej wyjątkowa.

Prezentujemy zbiór czytań ślubnych, spośród których można wybrać fragmenty na ceremonię ślubną.

Pierwsze czytanie

poza okresem Wielkanocnym

Stworzenie mężczyzny i niewiasty

Stworzenie kobiety

Rebeka

Czytanie z Księgi Tobiasza

Modlitwa Tobiasza i Sary

Pieśń nad pieśniami

Dobra żona

Przymierze

w okresie Wielkanocnym

Gody Baranka

Drugie czytanie

Miłość Boża

Życie chrześcijanina

Ciało człowieka

Hymn do miłości

Miłość małżeńska

Droga małżonków do świętości

Nauki do żony i męża

Życie według przykazań

Bóg nas umiłował

Ewangelia

8 Błogosławieństw

Sól ziemi

Trwałość małżeństwa

Nierozerwalność małżeństwa

Największe przykazanie

Jedność małżonków

Wesele w Kanie Galilejskiej

Miłość Chrystusowa

Przykazanie miłości

Zjednoczenie małżonków

Facebook