Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Trójcy Świętej
ul. Kostrzyńska 70
66-400 Gorzów Wlkp. – Wieprzyce
tel.: 691 152 215
e-mail: gorzowt@diecezjazg.pl

Duszpasterze:

ks. kan. Ireneusz Mastej – proboszcz
ks. Michał Gławdel – wikariusz