Pomyśl!

POMYŚL    

 

 

4.IV.- „W Chrystusie zmartwychwstał świat! W Chrystusie zmartwychwstało niebo! W Chrystusie zmartwychwstała ziemia!”–  św. Ambroży

5.IV. –„Ustąpcie od nas smutki i trosk fale, gdy Pan Zbawiciel triumfuje w chwale.” –   pieśń wielkanocna

6.IV. -„Śmiejcie się, ile tylko możecie: to dobrze robi. ”– Robert Baden-Powell

7.IV. -„Krocz spokojnie wśród zgiełku i pośpiechu – pamiętaj, jaki spokój można znaleźć w ciszy .”– Max Ehrmann

8.IV. -„Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, gdy się ją dzieli.” – Albert Schweitzer

9.IV. -„Roztropne serce rozważa przysłowia, a uważne ucho ucieszy się mądrością.”–   Księga Syracydesa

10.IV. -„Boskie słowo jest słodkie dla tego, kto się go uczy, słodsze dla tego, kto uczy, a najsłodsze dla tego, kto wprowadza je w życie.” –  św. Albert Chmielowski

11.IV.–„Miłość Boga zawsze nas uprzedza, towarzyszy i pozostaje przy nas pomimo naszego grzechu.” – papież Franciszek