Parafia rzymsko-katolicka pw. Trójcy Świętej

Historia parafii

Początki parafii sięgają XIV w. W dokumencie z 1393 r. po raz pierwszy wskazuje się na istnienie kościoła na Wieprzycach. Wojna trzydziestoletnia nie oszczędziła także Wieprzyc – doszczętnie ograbiono kościół. Podczas tej wojny rozpoczęto budowę nowego kościoła, który ukończono w 1748 r. Spłonął on jednak 19.03.1825 r. Do ukończenia budowy nowej świątyni w 1833 r. wszelkie nabożeństwa odbywały się w budynku szkolnym.

(więcej…)

Z życia parafii

Skrót wiadomości z życia parafii

Pomyśl!

POMYŚL    

29.XI.- „Jak góry piętrzą się dookoła i ochraniają położone w nich doliny, tak święci aniołowie stoją wokół i nas chronią.”- św. Albert Wielki

30.XI. –„ludzie, którzy czegoś w życiu dokonują, to ludzie, którzy nigdy nie myślą, że czegoś nie da się zrobić    –   Tom Ramsky

01.XII. -„Dla ludzi wierzących świat nie jest owocem przypadku ani konieczności, ale planu Bożego.”– Benedykt XVI

02.XII. -„Każdy powinien spędzać czas z Bogiem sam na sam. Nie dlatego, żeby coś od Niego dostać, ale dla Niego samego .”–  Maria i Piotr Wołochowiczowie.

03.XII. -„Pesymista widzi trudności w każdej okazji, optymista widzi okazję w każdej trudności..”–   Winston Churchill

04.XII. -„Doświadczenie to przebogata kopalnia, skąd mądry człowiek wydobywa skarby potrzebne do życia.”–  Cyceron

05.XII. -„Najbardziej niezwykłą rzeczą na tym świecie jest zwyczajny mężczyzna i zwyczajna kobieta oraz ich zwyczajne dzieci.” – Gilbert K. Chesterton

06.XII.–„Człowiek winien tyle samo wysiłku wkładać w upraszczanie swego życia, ile go wkłada w komplikowanie.”–    Henri Bergson