Parafia rzymsko-katolicka pw. Trójcy Świętej

Historia parafii

Początki parafii sięgają XIV w. W dokumencie z 1393 r. po raz pierwszy wskazuje się na istnienie kościoła na Wieprzycach. Wojna trzydziestoletnia nie oszczędziła także Wieprzyc – doszczętnie ograbiono kościół. Podczas tej wojny rozpoczęto budowę nowego kościoła, który ukończono w 1748 r. Spłonął on jednak 19.03.1825 r. Do ukończenia budowy nowej świątyni w 1833 r. wszelkie nabożeństwa odbywały się w budynku szkolnym.

(więcej…)

Z życia parafii

Skrót wiadomości z życia parafii

Instrukcje duszpasterska – pomoc dla seniorów

Instrukcja duszpasterska o diecezjalnej, parafialnej i rządowej

pomocy dla seniorów (23.10.2020 r.)

W trosce o osoby starsze w okresie pandemii koronawirusa, jako wspólnota diecezjalna tworzymy Diecezjalny Projekt Wsparcia Seniorów.

Filary projektu:

 1. Telefon dla Seniora
 • Na stronie diecezjalnej Caritas (caritaszg.pl) udostępnione zostaną numery telefonów do kapłanów i świeckich psychologów, którzy w podanych godzinach będą mogli udzielać wsparcia duchowego i psychologicznego osobom starszym. Tę informację należy przekazać wiernym.
 • Uwaga! Księży, którzy są gotowi przyłączyć się do tej inicjatywy, prosimy o nadesłanie swoich danych (imię, nazwisko, numer telefonu, dni i godziny możliwego dyżuru) na adres Caritas diecezjalnej: zielonagora@caritas.pl
 1. Parafia dla Seniorów

W parafii – w miarę możliwości – należy zaprosić do współpracy psychologów i terapeutów, aby wraz z duszpasterzem tworzyli zespół osób, z którymi seniorzy mogliby kontaktować się w zakresie telefonicznej pomocy duszpasterskiej i psychologicznej.

 • Kontakty do tych osób oraz dni i godziny dyżurów należy podać do wiadomości wiernych z zachowaniem przepisów RODO.
 • Liderzy, animatorzy i członkowie wspólnot parafialnych powinni razem dołożyć starań, aby otoczyć troską seniorów w swoich grupach, podtrzymując z nimi kontakt telefoniczny, pomagając w zakupach, dostarczając informacje o życiu parafii, prasę katolicką itp.
 • W sytuacjach, w których pomoc w zakresie produktów żywnościowych, środków higienicznych, leków itp. przekraczałby możliwości parafii, należy skontaktować się z diecezjalną Caritas – osoby kontaktowe: Sylwia Grzyb (kom. 600 990 394), ks. Stanisław Podfigórny (kom. 602 609 937).

Diecezjalny Projekt Wsparcia Seniorów jest duszpasterskim uzupełnieniem inicjatywy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, które uruchomiło Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.

Celem tej inicjatywy jest zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb osób, które z racji wieku powinny ograniczyć wychodzenie z domu.

W ramach akcji seniorzy, powyżej 70 roku życia, pod numerem infolinii 22 505 11 11, będą mogli otrzymać wparcie od pracowników pomocy społecznej w dostarczeniu produktów pierwszej potrzeby(np. żywności i środków ochrony osobistej).

Uwaga!

Informację tę należy przekazać wiernym w ogłoszeniach duszpasterskich i na internetowych stronach parafii. Za pośrednictwem poniższego linku można pobrać plakaty promujące Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów:

https://drive.google.com/drive/folders/1Hnym0ahT6ZDDbIyeSpWH5Y7QSudFoom6?usp=sharing

 1. Robert Patro

dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

Apel Biskupa Zielonogórsko-gorzowskiego dot. wolontariatu

Apel Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego dotyczący wolontariatu
w placówkach medycznych na terenie diecezji

 

Drodzy w Panu,

od kilku miesięcy wszyscy stoimy przed szczególnym wyzwaniem, jakim jest pandemia koronawirusa. Nasilająca się fala zachorowań na Covid-19 coraz bardziej obciąża pracowników służby zdrowia, którzy służą często z narażeniem samych siebie. Coraz częściej dowiadujemy się także o pilnej potrzebie wolontariuszy, którzy w różnych placówkach
na terenie naszej diecezji wspieraliby wykwalifikowany personel w pielęgnacji chorych.

Z tego powodu zwracam się do wszystkich diecezjan: duszpasterzy, osób konsekrowanych i świeckich oraz do wszystkich ludzi dobrej woli o to, aby rozważyli własną gotowość do podjęcia takiej misji. Wierzę, że sam Duch Święty wzbudza
w wielu z nas – wierzących i tych poszukujących Boga – dobre natchnienia, daje moc do ich realizacji i przygotowuje nagrodę.

O tym, gdzie, kiedy i jak można tę misję podjąć, informujemy na stronach internetowych diecezjalnej Caritas i oraz diecezjalnego Duszpasterstwa Chorych
i Służby Zdrowia.

Udzielam pasterskiego błogosławieństwa i w osobistej modlitwie polecam Bogu, przez wstawiennictwo Pani Rokitniańskiej, tych, którzy jak Miłosierny Samarytanin, „opuszczą swoją drogę, by pomóc choremu” (Kongregacja Nauki Wiary, List Samaritanus bonus, por. Łk 10, 30-37).

 

 • Tadeusz Lityński

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

Zielona Góra, 23.10.2020 r.

Znak: B2-18/20

 

Uwaga!

 • Apel należy odczytać w ramach ogłoszeń duszpasterskich w najbliższa niedzielę 25 października i udostępnić na parafialnych stronach internetowych i profilach społecznościowych.
 • Informacje o wolontariacie ukazywać się będą na stronach:
  • Duszpasterstwo Chorych i Służby Zdrowia Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej: https://dsz.zgora.pl/
  • Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej: https://caritaszg.pl

APEL PRZEWODNICZĄCEGO KEP przed UROCZYSTOŚCIĄ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI PRZED UROCZYSTOŚCIĄ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

 

Zbliża się dzień 1 listopada, a wraz z nim Uroczystość Wszystkich Świętych i jedna z piękniejszych polskich tradycji nawiedzania cmentarzy, pamięci i modlitwy za zmarłych.

Miarą naszej kultury duchowej jest między innymi zdolność pamiętania o tych, którzy odeszli do wieczności. Dlatego, tego dnia miliony Polaków nawiedzają każdego roku groby swoich bliskich, dowodząc tego, że ludzka miłość nie kończy się razem ze śmiercią.

W tym roku jednak znajdujemy się w nadzwyczajnej sytuacji pandemii i dużego wzrostu zakażeń koronawirusem. W trosce o życie i zdrowie naszych rodaków apeluję o rozłożenie nawiedzania grobów na dni poprzedzające 1 listopada oraz dni następujące po tej uroczystości.

Apeluję również do osób starszych, aby w tym roku odłożyły nawiedzanie cmentarzy i zostały bezpiecznie w domach, wyrażając swoją pamięć poprzez wierną modlitwę.

W związku z nałożonymi przez władze państwowe ograniczeniami sanitarnymi, dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych, w wielu diecezjach w Polsce zostały ogłoszone dyspensy od obowiązku udziału we Mszach Świętych niedzielnych i święta nakazane. Można z nich skorzystać również w Uroczystość Wszystkich Świętych. W tej wyjątkowej sytuacji, zamiast modlitwy w kościołach i na cmentarzach, łączmy się duchowo ze wspólnotą wiernych poprzez modlitwę w domu oraz za pośrednictwem radia i telewizji.

W tym trudnym czasie, otaczam wszystkich Polaków modlitwą, za wstawiennictwem świętych patronów naszej Ojczyzny. ✠

 

 

Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji

 

Pomyśl!

POMYŚL    

25.X.- „Lepiej chyba pójść choćby kawałek dobrą drogą, niż zajść daleko, lecz źle.”- Platon

26.X. –„Jedynym szczęściem, jakie mamy na ziemi, jest kochać Boga i wiedzieć, że On nas kocha.” –  św. Jan Maria Vianney

27.X. -„Kwiat, który się otwiera, nie czyni przy tym hałasu.”– Wilhelm Raabe

28.X. -„Nie ten jest mądry, kto wiele spraw umie, lecz kto złe od dobrego rozeznać rozumie.”–  Mikołaj Rej

29.X. -„Każda rzecz jest dobra w swoim czasie.”–   William Hazlitt

30.X. -„Rozsądne milczenie zawsze jest lepsze niż nierozsądne mówienie prawdy.” –  św. Franciszek Salezy

31.X. -„Miłosierdzie jest kwiatem miłości.” –  św. Faustyna Kowalska

1.XI.–„Dzięki przyjaźni nosimy w naszych sercach pamięć o nieobecnych, pokonujemy odległości i stajemy się im bliżsi.”–  św. Jan Chryzostom